იჯარა

შედუღების ინვენტარი (ჩაფხუტი)
ტიპი: შედუღების აპარატები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 15 ლარი/GEL
კვირა: 10 ლარი/GEL
თვე: 8 ლარი/GEL
გასაყიდი: