იჯარა

შედუღების ინვენტარი ჩაფხუტი (SDMO)
ტიპი: შედუღების აპარატები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 8 ლარი/GEL
კვირა: 7 ლარი/GEL
თვე: 6 ლარი/GEL
გასაყიდი: