იჯარა

JCB 4CX backhoe loader
ტიპი: მძიმე ტექნიკა
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 450 ლარი/GEL
კვირა: 420 ლარი/GEL
თვე: 400 ლარი/GEL
გასაყიდი:
Shovel breakout kgf 6227 6590
Loader arm breakout kgf 5936 5730
Rated operating capacity* kg 4638 4378