იჯარა

კაბელი 25მეტრი. 3X2,5
ტიპი: ელექტრო აქსესუარები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 5 ლარი/GEL
კვირა: 5 ლარი/GEL
თვე: 5 ლარი/GEL
გასაყიდი: