იჯარა

კაბელი 50მეტრი. 5X6
ტიპი: ელექტრო აქსესუარები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 10 ლარი/GEL
კვირა: 10 ლარი/GEL
თვე: 10 ლარი/GEL
გასაყიდი: