იჯარა

გამათბობელი MASTER B22
ტიპი: გამათბობლები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 40 ლარი/GEL
კვირა: 35 ლარი/GEL
თვე: 30 ლარი/GEL
გასაყიდი:
სიმძლავრე 11კვ/22კვ
თბილი ჰაერის მოცულობა 2.400მ3/სთ
წონა 20 კგ