იჯარა

ჰაერის გამათბობელი MASTER B 5 EPB R 5კვ
ტიპი: გამათბობლები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 12 ლარი/GEL
კვირა: 10 ლარი/GEL
თვე: 8 ლარი/GEL
გასაყიდი:
ჰაერის გადაადგილება - 510 m3/h
დენის წყარო - 400 V
წონა - 6,4 kg