იჯარა

მისაბმელი RESPO 3 X 1.50 პლასტმასის ხუფით
ტიპი: მისაბმელები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 70 ლარი/GEL
კვირა: 70 ლარი/GEL
თვე: 70 ლარი/GEL
გასაყიდი: 3700
მთლიანი წონა 750კგ
მისაბმელის წონა 282კგ