იჯარა

მისაბმელი RESPO 4,20 X 2,05 ევაკუატორი
ტიპი: მისაბმელები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 100 ლარი/GEL
კვირა: 100 ლარი/GEL
თვე: 100 ლარი/GEL
გასაყიდი: 9900
შიდა ზომები 4.50X2,05
დატვირთული წონა 3500კგ
დაუტვირთავი წონა 790კგ
ტვირთამწეობა 2710კგ