იჯარა

Gardena highcut 48
ტიპი: მსუბუქი ხელსაწყოები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 40 ლარი/GEL
კვირა: 40 ლარი/GEL
თვე: 40 ლარი/GEL
გასაყიდი:
ჰეტეგერმეტრიული ტიპის ელექტრო ჰიდროგამაძლიერებელი.
სიმძლავრე 550 ვ
მჭრელი პირის სიგრძე 48 სმ
მჭრელი პირის კბილის სიგრძე 27 მმ