იჯარა

სამშენებლო დგარები
ტიპი: ბეტონი და წყალი
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: Ask price
კვირა: Ask price
თვე: Ask price
გასაყიდი:
მაღალი დატვირთვის მოცულობა
დაბალი წონა, მაგრამ მაღალი დატვირთვის მოცულობა
PEP 20-300: G = 15.9 კგ პერმის F = 20.0 kN (EN1065- ის მიხედვით, როდესაც სრულად გაგრძელდება)