იჯარა

Wellpoint system
ტიპი: ბეტონი და წყალი
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: ask for a price
კვირა:
თვე:
გასაყიდი:
https://www.youtube.com/user/IGLOFILTRY
https://www.youtube.com/watch?v=-DxotiwlAnE
https://www.youtube.com/watch?v=KoLE-DqHwFA

Up to 300m