იჯარა

არმატურის საღუნი TYB-D26
ტიპი: ბეტონი და წყალი
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 80 ლარი/GEL
კვირა: 75 ლარი/GEL
თვე: 70 ლარი/GEL
გასაყიდი: