იჯარა

ბეტონის მიქსერი ALTRAD B165 140-180 ლიტრი
ტიპი: ბეტონი და წყალი
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 50 ლარი/GEL
კვირა: 45 ლარი/GEL
თვე: 40 ლარი/GEL
გასაყიდი:
ბეტონის მიქსერი140-180 ლიტრი