იჯარა

ბეტონის მოსახვეწი აპარატი
ტიპი: ბეტონი და წყალი
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 60 ლარი/GEL
კვირა: 60 ლარი/GEL
თვე: 60 ლარი/GEL
გასაყიდი: