იჯარა

სანათი კოშკი Linktower
ტიპი: ელექტრო და დიზელის სანათი კოშკი
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 105 ლარი/GEL
კვირა: 90 ლარი/GEL
თვე: 75 ლარი/GEL
გასაყიდი:
მაქსიმალური სიმაღლე 7 მეტრი
ქარის დასაშვები სიძლერე 110 კმ/სთ
220ვოლტი
3კვტ.
განათების ფართობი - 2000კვ/მ