იჯარა

დროებითი სამშენებლო ღობეები
ტიპი: კონტეინერები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 4 ლარი/GEL
კვირა: 3 ლარი /GEL
თვე: 2 ლარი /GEL
გასაყიდი:
ზომა: 3მX1,8მ