იჯარა

საჭრელი კბილი
ტიპი: სატკეპნი და სამტვრევი მოწყობილობები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: Ask for price
კვირა: Ask for price
თვე: Ask for price
გასაყიდი:
გამოიყებება 20-25 ტონიან ექსკავატორისათვის