იჯარა

საბურღი პერფერატორი BOSH GST 135BCE
ტიპი: საჭრელი და საბურღი მოწყობილობები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 20 ლარი/GEL
კვირა: 15 ლარი/GEL
თვე: 10 ლარი/GEL
გასაყიდი: