იჯარა

საბურღი Stihl 121
ტიპი: საჭრელი და საბურღი მოწყობილობები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 55 ლარი/GEL
კვირა: 50 ლარი/GEL
თვე: 45 ლარი/GEL
გასაყიდი: