იჯარა

ბალგარკა BOSCH GWS 22-230 JH
ტიპი: მსუბუქი ხელსაწყოები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 30 ლარი/GEL
კვირა: 25 ლარი/GEL
თვე: 20 ლარი/GEL
გასაყიდი: