იჯარა

პნევმატური ქანჩი, WURT DSS1IN-LONG
ტიპი: მსუბუქი ხელსაწყოები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 35 ლარი/GEL
კვირა: 35 ლარი/GEL
თვე: 35 ლარი/GEL
გასაყიდი: