იჯარა

ლაზერის ნიველირი HILTI PR20
ტიპი: მსუბუქი ხელსაწყოები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 60 ლარი/GEL
კვირა: 45 ლარი/GEL
თვე: 35 ლარი/GEL
გასაყიდი:
http://www.hilti.com/holcom/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=en&nodeId=-9835&selProdOid=8800