იჯარა

წყლის პომპის მილები
ტიპი: ბეტონი და წყალი
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 12 ლარი/GEL
კვირა: 12 ლარი/GEL
თვე: 12 ლარი/GEL
გასაყიდი: