იჯარა

კონტეინერები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
ფოტო დასახელება დღე კვირა თვე გასაყიდი
საოფისე კონტეინერი 100 ლარი/GEL 50 ლარი/GEL 40 ლარი/GEL
დროებითი სამშენებლო ღობეები 4 ლარი/GEL 3 ლარი /GEL 2 ლარი /GEL
სასაწყობე კონტეინერი 400 ლარი/GEL 400 ლარი/GEL 400 ლარი/GEL
სასაწყობე კონტეინერი 150 ლარი/GEL 150 ლარი/GEL 150 ლარი/GEL