იჯარა

სასაწყობე კონტეინერი
ტიპი: კონტეინერები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 400 ლარი/GEL
კვირა: 400 ლარი/GEL
თვე: 400 ლარი/GEL
გასაყიდი:
size : 6m X 2.4m