იჯარა

საოფისე კონტეინერი
ტიპი: კონტეინერები
ფასი დღგ-ს ჩათვლით
დღე: 100 ლარი/GEL
კვირა: 50 ლარი/GEL
თვე: 40 ლარი/GEL
გასაყიდი:
საოფისე კონტეინერი 6მX2,4მ